TIPS VOOR GEBRUIK VAN UW (NIEUWE) E-BIKE ACCU

✓ De nieuwe accu voor ingebruikname volledig laden, dit geldt ook als de accu meer dan een maand niet is gebruikt

✓ Uw nieuwe accu bereikt na 4 – 8 laadcycli (laden en fietsen) de maximale actieradius. Bij de eerste ritten kan de accu dus eerder “leeg” aangeven.

✓ Het kan voorkomen dat het display van de fiets de restcapaciteit van de accu niet goed weergeeft. Ook dit herstelt zich na 4 – 8 laadcycli.

✓ Ontlaadt de accu nooit anders dan door normaal gebruik, dit kan de accu onherstelbaar beschadigen. Laat de accu als deze volgeladen is niet onnodig aan de oplader gekoppeld (vol = accu van de lader ontkoppelen).

✓ Gebruik uitsluitend de voor de accu bestemde specifieke oplader met de juiste eigenschappen

✓ Bij langere tijd niet gebruiken: accu uit de fiets halen en deze in geladen toestand (ideaal is 60 tot 80% geladen) opslaan op een vorstvrije plaats. Eens per maand bijladen. Zorg in ieder geval dat de accu niet leeg komt te staan (elke li-ion accu zal langzaam ontladen, als de accu te ver ontlaadt (diepontlading) zal deze onherstelbaar beschadigen).

✓ Bij lage buitentemperaturen presteert elke accu minder dan gebruikelijk. Bij 0°C kan dit wel 50% minder zijn dan bij 20°C. Bescherm de accu tegen weersomstandigheden zoals extreme kou, hitte of regen.

✓ Bij twijfel over de staat van de accu of bij afwijkende symptomen zoals vreemde geur, geluid o.i.d.: leg de accu op een veilige plek en raadpleeg een deskundige. Open of bewerk de accu nooit zelf, li-ion accu’s zijn zeer brandgevaarlijk. Oude / defecte fietsaccu’s kunt u inleveren bij Stibat deelnemers.

Let op:
Dit zijn algemene aanwijzingen welke van toepassing zijn op de meeste accu’s. Sommige fabrikanten hanteren afwijkende instructies met betrekking tot laden en onderhoud van de accu. In dat geval dient men uiteraard de aanwijzingen van de fabrikant te volgen. Raadpleeg altijd het instructieboekje van uw fiets voor ingebruikname van de accu.

Zuidewind B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of storingen die zouden kunnen worden toegeschreven aan verkeerd opvolgen van instructies of onjuiste interpretatie ervan.

ACTIERADIUS
De actieradius van uw accu hangt af van diverse factoren en wordt beïnvloed door:
– Capaciteit (in Ah) en spanning (in v) van het accupakket.
– De gekozen mate van trapondersteuning (bijv. eco, normaal of power).
– Bandenspanning (min. 4 bar).
– Rijgedrag (snelheid, gebruik van de versnellingen)¹.
– Weersomstandigheden (buitentemperatuur, wind)².
– Onderhoud van de accu³.
– Toestand van de weg.
– Gewicht van de berijder + belading.

¹ Voor optimale actieradius: trap voldoende bij en fiets zoveel mogelijk een constante snelheid. Gebruik bij wegrijden een lage versnelling en schakel tijdig op. Veel stoppen en weer optrekken kost veel energie.
² De actieradius van de accu zal sterk afnemen bij lage buitentemperatuur. Voor het laden van de accu geldt dat dit bij lage temperatuur langzamer zal gaan. Laad de accu bij voorkeur bij kamertemperatuur op, het laden zal sneller gaan en de actieradius hoger zijn door de hogere starttemperatuur.
³ Zorg het laadadvies goed op en zorg voor regelmatig onderhoud van de fiets. Bewaar en laad de accu zo mogelijk bij kamertemperatuur en laad de accu tijdig bij als deze langere tijd niet wordt gebruikt.